چرا آب خالی مناسب واکسیناسیون نیست؟

بلوگارد

سه دلیل مهم برای مناسب نبودن آب خالی برای واکسیناسیون

1. آب خالی حاوی مواد اکسید کننده است ماننده کلر
2. آب خالی اکثرا تعادل PH ندارد
3. فشار اسمزی پایین تری دارد

چگونه واکسن را در مقابل اکسید کننده ها مقاوم کنیم؟

محصول بلوگارد (Blue Guard) دارای تکنولوژی هست که به خوبی می تواند میزان کلر آب را به سرعت و کمتر از 15 ثانیه به حد صفر درصد برساند متاسفانه اولین ایرادی که محصولات مشابه داخلی و خارجی که بر پایه پودرشیر خشک ساخته شده اند بسیار بیشتر از آنچه که گفته شده باید مصرف کنند تا بتوانند موادی مثل کلر را به حد صفر برسانند. (البته این روند در محصولات مشابه حداقل 10تا 15 دقیقه زمان می برد.)

براساس تحقیقی که آقای (Braune & Gentry (1971 انجام دادند برای اینکه 1000 لیتر آب با میزان 5 ppm کلر بتواند واکسن را به مدت 30 دقیقه محافظت کند باید 2500 گرم شیر خشک استفاده شود در حالی که زمان لازم برای واکسن دادن دو ساعت هست بدیهی است استفاده بیشتر از این میزان شیر خشک هم مانع از جذب درست و کامل واکسن خواهد شد.

بلوگارد

ایراد دوم که محصولات مشابه بر پایه شیر خشک دارند این است که قدرت حل شوندگی در آب آنها نسبت به بلو گارد (Blue Guard) پایین است. ایراد سوم این محصولات این است که بعد از حل شدن در آب باید 10 تا 15 دقیقه منتظر بمانید تا آب به حالت پایدار برسد تا قابل پذیرش واکسن باشد ولی در محصول بلو گارد (Blue Guard) حالت پایدار مورد نظر فقط در عرض 10 تا 15 ثانیه فراهم می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بلوگارد به صفحه اصلی مراجعه کنید.

 

پاسخ دهید