عوامل مدیریتی و تاسیساتی موثر در یک واکسیناسیون موفق

واکسیناسیون موفق

بجز عواملی مانند مشکلات ژنتیکی، سطح پایین آنتی بادی های بدن پرنده، سطح استرس نامناسب، کمبود مواد مورد نیاز، سطوح مختلف پیشرفت بیماری و … سایر عوامل با کمی دقت می تواند در حدی که به یک واکسیناسیون مناسب منجر شود کنترل گردد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مواد ارگانیکی که به مرور زمان در لوله های آب خوری رسوب می کنند باعث کاهش اثر واکسن می شوند (در این مورد توصیه می شود از کلر یا اسید برای از بین بردن آن استفاده گردد)

جلوگیری از نتیجه ضعیف و واکسیناسیون موفق

برای جلوگیری از نتیجه ضعیف باید قبل از واکسن دادن داخل لوله های آب خوری با کلر و یا اسید شسته شود تا علاوه بر از بین رفتن مواد اورگانیک سرعت حرکت آب بیشتر گردد که همین مورد نیز در بهبود نتیجه واکسن و یک دست پخش شدن واکسن در سالن کمک می کند.

البته باید به این نکته توجه کرد که شستن لوله ها با اسید باعت بالا رفتن اسیدیته داخل لوله ها می شود و همین مورد به خودی خود باعث می شود تا قدرت زنده ماندن واکسن پایین بیاید بنابراین باید بعد از شستن لوله ها با اسید یک تا یک و نیم ساعت به داخل لوله ها جریان مستقیم آب خالی وصل کنیم تا خاصیت اسید کامل از بین برود.

بر اساس مطالعات دکتر (Jordan & Nassar (1973 هرچه محیط اسیدی باشد قدرت اثر واکسن کمتر است و هرچه نزدیک به pH هفت و یا بیشتر از هفت باشد قدرت آن بیشتر خواهد بود.

واکسیناسیون موفق

عوامل مدیریتی و تاسیساتی موثر در یک واکسیناسیون موفق

از عوامل مدیریتی موثر در واکسیناسیون موفق می توان به این مورد اشاره کرد که بهتر است واکسن صبح زود موقعی  که مرغ بیشترین میزان آب را می نوشد داده شود مقدار آب مورد نیاز برای واکسن هم باید برابر با 3 تا 4 برابر میزان آبی باشد که مرغ در یک روز عادی در عرض 2 تا 4 ساعت می نوشد. میزان تشنگی بسته به شرایط آب و هوایی دارد ممکن است در یک روز داغ یک ساعت تشنگی کافی باشد در حالی که دریک روز زمستانی شاید تا 4 ساعت باید تشنگی داد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بلوگارد (محافظ آبی) به صفحه اصلی مراجعه کنید.

پاسخ دهید