استفاده از بلوگارد (Blue Guard) چه مزایایی دارد؟


مزایای استفاده از بلوگارد
مزایای استفاده از بلوگارد 1. استفاده آسان: این محصول نسبت به نمونه های قرصی و گرانوله موجود و همچنین محصولات مشابه بر پایه پروتین حیوانی مانند شیر خشک خیلی راحت تر در آب حل میشود و به سرعت نسبت به این محصولات مشابه آب را برای دریافت واکسن آماده می کند به طوری که این نسبت...

عوامل مدیریتی و تاسیساتی موثر در یک واکسیناسیون موفق


واکسیناسیون موفق
بجز عواملی مانند مشکلات ژنتیکی، سطح پایین آنتی بادی های بدن پرنده، سطح استرس نامناسب، کمبود مواد مورد نیاز، سطوح مختلف پیشرفت بیماری و ... سایر عوامل با کمی دقت می تواند در حدی که به یک واکسیناسیون مناسب منجر شود کنترل گردد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: مواد...