استفاده از بلوگارد (Blue Guard) چه مزایایی دارد؟


مزایای استفاده از بلوگارد
مزایای استفاده از بلوگارد 1. استفاده آسان: این محصول نسبت به نمونه های قرصی و گرانوله موجود و همچنین محصولات مشابه بر پایه پروتین حیوانی مانند شیر خشک خیلی راحت تر در آب حل میشود و به سرعت نسبت به این محصولات مشابه آب را برای دریافت واکسن آماده می کند به طوری که این نسبت...

چرا آب خالی مناسب واکسیناسیون نیست؟


بلوگارد
سه دلیل مهم برای مناسب نبودن آب خالی برای واکسیناسیون 1. آب خالی حاوی مواد اکسید کننده است ماننده کلر 2. آب خالی اکثرا تعادل PH ندارد 3. فشار اسمزی پایین تری دارد چگونه واکسن را در مقابل اکسید کننده ها مقاوم کنیم؟ محصول بلوگارد (Blue Guard) دارای تکنولوژی هست که به خوبی می تواند میزان کلر آب را...